ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΥΕΞΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΆΣΚΗΣΗ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

BMI CALCULATOR

require
require require

Your BMI is......

BMIClassification
less than 18.5:Underweight
18.5 - 24.9:Normal weight
25 - 29.9:Overweight
30 - 34.9:Class I Obese
35 - 39.9:Class II Obese
40 upwards:Class III Obese

PROTIEN INTAKE CALCULATOR

require
age should be in 14 to 80 range
require require

You should take ...... of protein per day

BODY FAT CALCULATOR

require
require require
require  

Your body fat is ......

DescriptionWomenMen
Recommended amount:20-25%8-14%
Adults in United States, average :22-25%15-19%
Obese :30+%25+%

WATER INTAKE CALCULATOR

require
require require

you should drink ...... of water per day